Giáo Dục

Giải bài 38 trang 56 SGK toán 9 tập 2
Giải bài 38 trang 56 sách giáo khoa toán 9 tập 2 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất
Xem chi tiết lời giải tại đây:
Giải các phương trình:
a) {left( {x{rm{ }}-{rm{ }}3} right)^2} + {rm{ }}{left( {x{rm{ }} + {rm{ }}4} right)^2} = {rm{ }}23{rm{ }}-{rm{ }}3x ;
b) {x^3} + {rm{ }}2{x^2}-{rm{ }}{left( {x{rm{ }}-{rm{ }}3} right)^2} = {rm{ }}left( {x{rm{ }}-{rm{ }}1} right)({x^2}-{rm{ }}2) ;
c) {left( {x{rm{ }}-{rm{ }}1} right)^3} + {rm{ }}0,5{x^2} = {rm{ }}x({x^2} + {rm{ }}1,5) ;
d) dfrac{x(x – 7)}{3} – 1 = dfrac{x}{2} – dfrac{x-4}{3} ;
e) dfrac{14}{x^{2}-9} = 1 – dfrac{1}{3-x} ;
f) dfrac{2x}{x+1} = dfrac{x^{2}-x+8}{(x+1)(x-4)}

Nguồn: https://mjwein.net

Xem thêm bài viết khác: https://mjwein.net/giao-duc/

Giáo Dục
Đo chỉ số IQ miễn phí chính xác qua 25 bài kiểm tra IQ bằng hình ảnh
Giáo Dục
Gia sư Lio – Chữa bài tập tiếng Anh lớp 5 – Unit 16: Lesson 1: Where's the post office?
Giáo Dục
Sinh học lớp 7 – Bài 40 – Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát