Làm Đẹp

Khăn Đóng (Story of Crown-like Hat)
www.thepeaceseekers.org

Enjoy fairy-tale like stories of beautiful friendships and human relations while learning the traditional specialties of Aulacese (Vietnamese).

Crown-like Hat (Khăn Đóng)

The traditional long dress with crown hat also have been honored as Supreme Master Ching Hai’s chosen attire when meeting with members of royal families and heads of state worldwide, or at charity activities, public lectures and gatherings with thousands of our Association members from all over the world.

Chiếc áo dài khăn đóng Âu Lạc cũng đã vinh dự được Thanh Hải Vô Thượng Sư chọn làm trang phục trong những dịp hội kiến với hoàng thân, quốc thích, và các nguyên thủ quốc gia trên thế giới, hoặc trong những kỳ ủy lạo, thuyết giảng cho công chúng, cũng như gặp gỡ hàng ngàn hội viên chúng tôi từ khắp nơi trên thế giới.

Nguồn: https://mjwein.net

Xem thêm bài viết khác: https://mjwein.net/lam-dep/

Làm Đẹp
Áo dài cách tân Hiền Minh – Phục vụ BẠN mùa CƯỚI.
Làm Đẹp
Truyện ma ngắn có thật : CHIẾC ÁO DÀI MÀU ĐỎ | kể về hai linh hồn đáng sợ Quàng A Tũn diễn đọc
Làm Đẹp
30 Mẫu Áo Dài Cách Tân Dự Tiệc Đẹp Nhất 2017 | Áo Dài Thanh Xuân
There are currently no comments.