Tổng Hợp

NGUYỄN ĐỨC TRỊNH OFFICIAL -SHARE TUT UNLOCK 808 TỪ CP GIẤY TỜ TUỲ THÂN QUA 100% VỀ
Đầu Tiên AE fake IP Indonesia+ nn Trung quốc Cho Mình
– Hoxx , Hola , Gì Cũng ĐƯợc Miễn Có Ip Idonesia :vvv
—————————————————————————–
B1 : Vào Link Này :
– Tên Acc Bị Vô Hiệu Hóa
– Địa Chỉ Mail Acc
– Dán Thần Chú: I Am This Facebook Account Holder And Someone Has Unauthorizedly Accessed Facebook And I Have A Problem Of Misleading Photos Violating Facebook Community Standards And Reporting In Me Doesn’t Violate Policy Expectations For Account Recovery Review Team
– Sau Đó Nhấn Gửi
B2 : Vào Link Này :
– Địa Chỉ Mail Acc
– Tên Acc Bị Vô Hiệu Hóa
– UP Giấy Tờ Tùy Thân Lên
– Sau Đó Nhấn Gửi 
 
B3 :
– UP Giấy Tờ Tùy Thân Lên
– Địa Chỉ Mail Acc 
– Sau Đó Gửi 

+

+

——————————————————————————
– Rồi Sau Đó Hóng Tấm 12-24 Giờ Acc Về :v
* Lưu Ý : Nếu Nó Rep Mail Về Mail Acc Là Up Giấy Tờ Tùy Thân Thì Up Lên Xem Kèm 
Thần Chú : I Am This Facebook Account Holder And Someone Has Unauthorizedly Accessed Facebook And I Have A Problem Of Misleading Photos Violating Facebook Community Standards And Reporting In Me Doesn’t Violate Policy Expectations For Account Recovery Review Team
* Nó Chỉ Rep Mail Up Thêm Giấy Tờ Với Một Số Tài Khoản Đa Số Nó Rep Mail 
Xác Minh Thành Công Và Nhả Acc

Nguồn: https://mjwein.net

Xem thêm bài viết khác: https://mjwein.net/tong-hop/

Tổng Hợp
Cách tạo tài khoản App Store dễ nhất. Tài khoản Icloud miễn phí.How to create an App Store account.
Tổng Hợp
Cách dùng hàm LOOKUP tra cứu ngày nhỏ hơn hoặc bằng một ngày nhất định
Tổng Hợp
One Piece Chapter 966 Review "KINGS OF THE ERA"