Giáo Dục

Phần mềm tính toán cột chịu nén 2 phương (lệch tâm xiên).
Phần mềm tính toán cột chịu nén 2 phương theo phương pháp quy đổi từ lệch tâm phẳng về lệch tâm xiên của thầy GS Nguyễn Đình Cống.

– Tat ca don vi su dung trong ETABS phai chuyen sang don vi ton-m.
– File du lieu xuat ra tu ETABS gom:
+ MODEL DEFINITION-Building Data-Story Data-Table: Story Data chieu cao tang.
+ MODEL DEFINITION-Property Definitions-Frame Section-Table: Frame Section Properties Kich thuoc tiet dien.
+ MODEL DEFINITION-Frame Assignments-Frame Item Assignments-Table: Frame Section Assignments (Tiet dien gan).
+ ANALYSIS RESULTS-Frame Output-Frame Forces-Table: Column Forces noi luc cot.
– Copy cac bang tren vao file excel, moi bang 1 sheet rieng, thu tu cac sheet nhu sau:
1. Column Forces.
2. Frame Item Assignments.
3. Frame Section.
4. Story Data.
– Cuoi cung chon file excel vua luu va chay. Phan mem se tu dong bo tri thep, file xuat ra file excel nam trong thu muc chua phan mem.

Nguồn: https://mjwein.net

Xem thêm bài viết khác: https://mjwein.net/giao-duc/

Giáo Dục
Bài viết lớp 9 số 5 đề 2: Lấy nhan đề “Những người không chịu thua số phận” – VnDoc.com
Giáo Dục
Toán học lớp 7 – Sách bài tập – Bài 5 – Đa thức – Tiết 1
Giáo Dục
Cách viết mở bài hay. Kỹ năng viết mở bài hay! Làm thế nào để viết mở bài hay?
There are currently no comments.