Giáo Dục

Suy nghĩ của em về Bác Hồ kính yêu – Ngữ văn 9
Oxygen Garden của Chris Zabriskie được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (
Nguồn:
Nghệ sĩ:

I Am a Man Who Will Fight for Your Honor của Chris Zabriskie được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (
Nguồn:
Nghệ sĩ:
Drone in D của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (
Nguồn:
Nghệ sĩ:

Bài văn lớp 9 số 5 đề 1: Hãy nêu suy nghĩ của em về Bác Hồ kính yêu
Với đề bài “Bác Hồ là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới. Hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của em về Người” là một trong những bài văn mẫu tiêu biểu để các bạn học sinh lớp 9 tham khảo. Bài viết bài tập làm văn số 5 lớp 9 này với những suy nghĩ của em về Bác Hồ kính yêu của dân tộc ta. Mời các bạn học sinh lớp 9 tham khảo.

Nguồn: https://mjwein.net

Xem thêm bài viết khác: https://mjwein.net/giao-duc/

Giáo Dục
Bài viết lớp 9 số 5 đề 2: Lấy nhan đề “Những người không chịu thua số phận” – VnDoc.com
Giáo Dục
Chữa đề thi đại học môn toán khối D năm 2013
Giáo Dục
Đọc tên các nước trên thế giới bằng tiếng Anh chuẩn không cần chỉnh