Giáo Dục

Suy nghĩ của em về Bác Hồ kính yêu – Ngữ văn 9
Oxygen Garden của Chris Zabriskie được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (
Nguồn:
Nghệ sĩ:

I Am a Man Who Will Fight for Your Honor của Chris Zabriskie được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (
Nguồn:
Nghệ sĩ:
Drone in D của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (
Nguồn:
Nghệ sĩ:

Bài văn lớp 9 số 5 đề 1: Hãy nêu suy nghĩ của em về Bác Hồ kính yêu
Với đề bài “Bác Hồ là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới. Hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của em về Người” là một trong những bài văn mẫu tiêu biểu để các bạn học sinh lớp 9 tham khảo. Bài viết bài tập làm văn số 5 lớp 9 này với những suy nghĩ của em về Bác Hồ kính yêu của dân tộc ta. Mời các bạn học sinh lớp 9 tham khảo.

Nguồn: https://mjwein.net

Xem thêm bài viết khác: https://mjwein.net/giao-duc/

Giáo Dục
26 Ý TƯỞNG HÀI HƯỚC THÚ VỊ ĐỂ CHƠI KHĂM BẠN BÈ
Giáo Dục
Toán Lớp 5 Trang 123 – Luyện Tập Chung
Giáo Dục
[Ôn thi CPA môn Tài chính] Bài tập định giá trái phiếu có lời giải